inovace vzdělávání
v chemii a biologii
s ohledem na aktuální trendy
v biomedicinálním výzkumu

Stručný obsah projektu

Projekt „Inovace vzdělávání v chemii a biologii s ohledem na aktuální trendy v  biomedicinálním výzkumu“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0184, ve zkratce Biotrend) je financován z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.2 (Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj), oblast podpory 7.2.2. (Vysokoškolské vzdělávání). Partnerem projektu je Teva Czech Industries. (http://www.ivax-cz.com/web/structure/4.html)

V rámci řešení projektu dochází k inovaci výuky vybraných oborů na PřF UP Olomouc v programu Chemie a Biochemie, v programu Chemie se zaměřením na obory Bioorganická chemie, Organická chemie a Chemie. V rámci realizace klíčových aktivit jsou  implementovány nové přednášky, semináře a cvičení do vybraných studijních plánů a dále jsou modernizovány vybrané stávající předměty. Inovace výuky probíhá na bázi spolupráce mezikatedrální na PřF UP Olomouc (Katedra fyzikální chemie, Katedra biochemie, Laboratoř růstových regulátorů) i mezifakultní (Laboratoř experimentální medicíny LF UP Olomouc). Do výuky jsou zapojováni odborníci z předních tuzemských výzkumných ústavů (ÚOCHB AVČR, ÚMTM) a dále špičkoví zahraniční vědci, kteří seznámí studenty s aktuálními trendy v daných oblastech výzkumu. Pomocí rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami jsou organizovány krátkodobé stáže pro studenty a akademické pracovníky. Pro podporu konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce jsou v rámci projektu zajišťovány také tuzemské praxe ve farmaceutických firmách. Speciální aktivitou projektu je tvorba on-line procvičovací webové aplikace umožňující samostudium ve vybraných předmětech.Aktuality

Aktuality
Pozvánka na přednášky Martina Smrčiny ...
více informací

Fotogalerie